Bizverse là một thế giới ảo, một thế giới song sinh kỹ thuật số (Digital Twin) với thế giới thực xã hội loài người, một nơi nhiều người dùng có thể sống, làm việc và tham gia vào những hoạt động như kinh doanh hoặc giải trí, ngoài ra người dùng có thể nhập vai vào nhân vật của mình và tham gia vào các sự kiện như các sự kiện thương mại, hội nghị, tham quan triển lãm, được tổ chức tại các siêu thị trung tâm và hội chợ trong thế giới thực tế ảo.Nói tóm lại, có thể hiểu đơn giản rằng Bizverse là thế giới Metaverse & Digital Twin (bản sao kỹ thuật số) hoàn toàn dành cho doanh nghiệp. Là giải pháp thiết thực cho đời sống, kinh doanh, du lịch, giáo dục, bán lẻ…

Bizverse là bản sao kỹ thuật số song sinh (Digital Twin) của thế giới thật, kết hợp với các nền tảng mạng xã hội và các mô hình kinh tế kỹ thuật số được áp dụng công nghệ Blockchain như DEFI, NFT, Crypto Trading, E-commerce. Trước đây các nhà phát triển game tốn nhiều chi phí để tạo những game như SimCity, Civilization, và Minecraft để cho phép người dùng khả năng xây dựng công trình, thành phố hay xâm chiếm toàn bộ thế giới game của đối thủ. 

Tuy nhiên sự phát triển của metaverse đang được nhiều cá nhân lẫn tổ chức chú ý, đặc biệt là các tổ chức phát triển game đang tiếp cận xu hướng và xây dựng các giải pháp RPG kết hợp với sự thành lập và phát triển của nền kinh tế phi tập trung trong các game như GameFi, NFT. 

Những dự án Metaverse Game hiện tại trong thế giới Crypto mới đang ở mức thế giới tưởng tượng,  mặc dù đã được mô phỏng chính xác nhưng vẫn có sự khác biệt hoàn toàn tách biệt với thế giới thực, như những điều xảy ra trong Metaverse không được phản ánh trong thực tế và ngược lại.

What is BIZVERSE?

______________________
BIZVERSE – THE METAVERSE FOR BUSINESS WITH CONTACTLESS ECONOMY

Web app: bizverse.world

Website: bizverse.vn

Hotline: +84 70 490 6888

Fanpage: https://www.facebook.com/bizverse.vietnam